Çocuk Koruma Politikamız

Çocuk Koruma Politikamız


Çocuk Koruma Politikasını Atlas Oteli olarak, çocukların otel sınırlarında yapılan tüm faaliyetlerden ve bu faaliyetlerle ilgili tüm otel içi ve dışı katılımcılardan kaynaklanabilecek her türlü istismar veya cinsel istismar zararlarından korunması için çocuklara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kabul ederiz.

Politikamız, Atlas Oteli Yönetimi başta olmak üzere çalışanlarımızı, müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve otel sınırları içerisine herhangi bir sebepten dolayı gelen tüm misafirlerimizi kapsar.

Çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinçli, eğitimli ve duyarlı çalışanlarla mümkün olduğunu bilir ve çalışanlarımızı bu konularda eğitiriz.

Çocuklara saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşır, herhangi bir durum ve davranış nedeniyle olumsuz etkilenmemeleri için gerekeni yaparız.

Tüm çalışanlarımızı ve otelimize herhangi bir sebeple gelen tüm misafirlerimizi Çocuk Koruma Politikamızdan haberdar ederiz.

Çocuklara, otel sınırları içerisinde ve restoranda ebeveynlerinin izni alınmadan herhangi bir ikram da bulunulmaz.

Çocuklarla iletişim sırasında meydana gelebilecek fiziksel etkileşimlerde, kültürel davranışlarımıza aykırı ve itme, vurma gibi uygunsuz güç kullanımı yapılmaz.

Herhangi bir çalışanımız, misafirimiz, ziyaretçimiz ve tedarikçimiz tarafından çocuklara yapılan ve çocuk istismarı olarak görülen şüpheli davranışlardan derhal otel yönetimine bilgi verilmelidir.

Çalışma yaşı, mevzuata uygun olup, çocuk işçi çalıştırmayız. Yalnızca, faaliyet alanımıza uygun okullardan stajyer öğrenci bulundururuz.OTEL YÖNETİMİ