İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız


 

Atlas oteli insan kaynakları politikamız; çalışanlarımızın verimliliğini artırmak, nitelikli iş gücü oluşturmak, işe bağlılığı sağlamak için motivasyon gücünü ön planda tutmak ve buna bağlı olarak da şirketimizin gelişmesini ve karlılığını sağlamaktır.

Çalışanlarımızı yarına hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Oluşturulmuş olan sistem ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve insana yatırım yapılmaktadır. Bu doğrultuda ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek amaçlanmıştır. 

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Çalışanlarımızdan dönem içinde özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir.

  1. Organizasyonel verimliliği artırmak.
  2. Politikaları yerel olarak ele almak
  3. Doğru iş için, doğru zamanda doğru elemanı bulmak.
  4. Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak.